Komunikat Wójta Gminy Chodel

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na terenie Gminy Chodel w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 Zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum spotkań oraz imprez z udziałem mieszkańców. Proszę również o przestrzeganiu wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych w tym między innymi: w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, na targowiskach, budynkach kultu religijnego. . Przebywanie ludzi w zamkniętych pomieszczeniach oraz na powietrzu bez zachowania dystansu społecznego oraz osłony nosa i ust sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto należy często myć i dezynfekować ręce. Powyższe podyktowane jest w trosce o o zdrowie mieszkańców.

Chodel, dn. 17.09.20020r.

Przemysław Kowalski

Wójt Gminy Chodel