Konkurs dla dzieci „Niezłe ziółko”

Pamiętacie o konkursie „Niezłe ziółko?” Przypominamy, że prace konkursowe należy składać do 16 września br. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: (5 do 7 lat) i ( 8 do 10 lat).

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-dla-dzieci-niezle-ziolko-3/?fbclid=IwAR1K-stBsKZF1wIIxEKXTjvpjC_dRE6T_4YoG62e1FH0HBZiRrNUw_gHhYw

Konkurs dla dzieci „Niezłe ziółko”

 

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Chodel informuje, że w październiku 2022 roku Gmina Chodel zamierza złożyć wniosek o dotację ze środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wypełnienie ankiety świadczącej o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni, oraz złożenie ankiety w sekretariacie Gminy Chodel w nieprzekraczalnym terminie do16 września 2022r.

Ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Chodel, a właścicielem nieruchomości.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji kierowanego do instytucji dofinansowujących. Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Chodel.

Ewentualne współfinansowanie inwestycji będzie dotyczyć jedynie posesji na terenach, gdzie nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej. Zamiar realizacji przedsięwzięcia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5  m 3/dobę na potrzeby gospodarstw domowych.

POŚ_Ankieta 07.09.2022(13)

Szczegółowa_klauzula_informacyjna_oczyszczalnia ścieków

umowa_uzyczenia_Przydomowe

zał._nr_2_Oświadcz._współwłaściciela

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy_Fundacja ADRA Polska

Безкоштовні консультування, мовна допомога та догляд за дітьми для біженців з України