Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Chodel.

 

Informujemy, że w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu, odbędzie  się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chodel.  Porządek sesji   : Porządek

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Chodel w 2017r. ”

 

 

 

Gmina Chodel informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia               pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ”

 

Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.  z 2017 r.poz.519 ze zm.)umowy udostępnienia środków Nr 150/2015/WF/US z dnia 14.05.2015r. zawartej z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą ”SYSTEM-Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1-Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”oraz uchwały nr 425/2017 Zarządu WFOŚiGW w Lublinie z dnia 24.05.2017r.udziela Dotowanemu Gminie Chodel na podstawie Jego wniosku z dnia 30.11.2016r.dotacji w wysokości do kwoty 26 200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) na zadanie ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania,    w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW    i 50%  ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie.

 

XLV Sesja Rady Gminy Chodel.

W dniu 12 października 2017 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chodel odbędzie się  XLV Sesja Rady Gminy Chodel. czytaj Sesja12.10.2017

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu _śmieciarki

Wójt Gminy Chodel ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego śmieciarki stanowiącej własność Gminy Chodel. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Chodel o godzinie 12-tej.

Pojazd można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu, ul. Piłsudskiego 13.Czytaj Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

XLIV Sesja Rady Gminy Chodel.

 

Rada Gminy informuje.

W dniu 14 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie XLIV Sesja Rady Gminy Chodel, której głównym tematem będzie ocena wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.Porządek Zawiadomienie Sesja RG