Chlorowanie wody-wodociąg Trzciniec

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w sprawie  warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia – ujęcie Trzciniec – Komunikat Pow. Insp. Sanit.

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu o chlorowaniu wody_Informacja ZGKiM- Chlorowanie wody