Chodel – Turniej szachowy_2018

Turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny 2018 o Puchar Wójta Gminy Chodel. (Pula nagród 3000zł)

Czytaj Wyniki Turnieju Szachowego_2018

 

CEL IMPREZY:

         popularyzacja „królewskiej gry” promocja Chodla oraz regionu,
         propagowanie szachów wśród dzieci i dorosłych,
         stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,
         zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
         wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych,
         umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym,
         wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
         poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów,
         uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich,
ORGANIZATORZY:
UG CHODEL, SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU, GOK CHODEL
TERMIN, MIEJSCE, ZAPISY
21 stycznia 2018 r. (niedziela) SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU ul. Szkolna 19 Godz. 9.00 – 9.40
ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6971/
E-MAIL: organizator krzyzu83@op.pl lub na sędziego zbyszek.pyda@gmail.com
Tel. Organizator 665-764-286(Tomasz Krzyżanek), Sędzia główny 604084134 (Zbigniew Pyda)
ROZPOCZĘCIE I RUNDY godz. 10.00
tempo gry 10′ + 5″ za każdy wykonany ruch, 9 rund systemem szwajcarskim
WPISOWE
Dla zgłoszonych wcześniej za pośrednictwem Chessarbiter do 12.01.2018:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7317/
Juniorzy 2008 i młodsi– 15 zł,     Pozostali – 20 zł,
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, organizator przygotowuje poczęstunek.
Dla zgłaszających się bezpośrednio w dniu zawodów wpisowe jak wyżej, podwyższone o 5 zł
W przypadku zawodników z jednej rodziny, 3 i każdy następny bez wpisowego, dot. zawodników Lubelszczyzny.
Zawodnicy z gminy Chodel zwolnieni z wpisowego.
NAGRODY
OPEN:
I miejsce – 600,00zł
II miejsce –500,00 zł
III miejsce – 400,00 zł
IV miejsce – 300,00 zł
V miejsce – 200,00zł
VI miejsce – 100,00 zł
VII miejsce – 100,00 zł
VIII miejsce – 100,00 zł
Klasyfikacja  KOBIET:
1msc- 150,00 PLN 
2msc -100,00 PLN
3msc – 50zł
W kategorii najlepszy z Gminy Chodel I msc 150 PLN, II msc 100 PLN, III msc 100 PLN
Ponadto wśród nienagrodzonych a będących na zakończeniu wylosowane zostanie 5 nagród po 20zł.
W KATEGORIACH JUNIORÓW I JUNIOREK do lat 10 i 14:
1 miejsce (dyplom + puchar + nagroda rzeczowa)
2 i 3 miejsce (dyplom + nagroda rzeczowa)
4 – 6 miejsce wg możliwości (dyplom + upominki)
INNE USTALENIA ORGANIZACYJNE
– Organizator będzie prowadził odrębną klasyfikację zawodników z terenu Gminy Chodel.
Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego.Opłata wpisowego jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów. Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.
Prosimy o zabranie z sobą w miarę możliwości ochraniaczy (jednorazówki szpitalne) na obuwie lub obuwia zamiennego.
ZAPRASZAMY!!