Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

 

Gmina Chodel realizuje operację pn.: Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel.
Celem operacji jest – otwórz załącznik_Rybactwo i Morze

 

Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Operacja pn.: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu, mająca na celu stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornika wód stojących – Zalew w Chodlu, a w efekcie tegoż, zabezpieczenie przed degradacją specjalistycznych walorów turystycznych środowiska przyrodniczego obszaru objętego operacją,   w tym zwłaszcza walorów wędkarskich,     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych  przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość całkowita operacji: 109.052,22 zł, w tym: