Funkcjonowanie PSZOK.

INFORMACJA o funkcjonowaniu PSZOK

Urząd Gminy w Chodlu informuje , że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych zlokalizowany jest na nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel.
Kontakt telefoniczny – 81 829 10 93                                                                Punkt czynny jest w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca  w godzinach od 8.00 do 15.00.                                                                                                      Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dostarczyć można:                                     1. odpady komunalne ulegające biodegradacji                                                           2. odpady zielone                                                                                                   3. przeterminowane leki                                                                                      4.chemikalia                                                                                                           5. zużyte baterie i akumulatory                                                                               6. zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektrotechniczny                                        7. meble i inne odpady wielkogabarytowe                                                                  8. odpady budowlane i rozbiórkowe                                                                         9. zużyte opony