Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Chodel w 2020r.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Chodel.

Zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku w Gminie Chodel dokonywać będzie: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa, tel.81 820 48 06, lub kom. 500 066 272

Odpady komunalne powinny być wystawione w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników firmy odbierającej odpady, w dniu wyznaczonym do odbioru, do godziny 7.00

Uchwały dotyczące odpadów komunalnych

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi_