Gospodarka odpadami. Utrzymanie czystości i porządku w gminach- zmiana ustawy


Informacje - gospodarka odpadami
opublikowano: 2013-01-09 12:09:55

Choddel, dn.20.01.2017

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2017 R.

 

 

 

Dzień tygodniaTERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

 

XII


30.01 31.01

27.02 28.02

30.03 31.03

27.04 28.04

30.05 31.05

29.06 30.06

27.07 28.07

30.08

31.08

28.09 29.09

30.10 31.10

29.11

30.11

28.12 29.12


 

 

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH - Miejscowości Gminy

Lp.

Miejscowość

Data zbiórki


1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

13.02

03.04

05.06

17.07

21.08

16.10

11.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

14.02

04.04

06.06

18.07

22.08

17.10

12.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

15.02

05.04

07.06

19.07

23.08

18.10

13.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

16.02

06.04

08.06

20.07

24.08

19.10

14.12

5.

Granice, Świdno

17.02

07.04

09.06

21.07

25.08

20.10

15.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

20.02

10.04

12.06

24.07

28.08

23.10

18.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

21.02

11.04

13.06

25.07

29.08

24.10

19.12

UWAGA! zbiórka w miesiącach luty, kwiecień, październik, grudzień od godz.7.30 zbiórka

w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00


 

Chodel, dn. 31.03.2016r

 

Informacja  o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2015.

Zgodnie z art. 3. ust.2 pkt.9 ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Chodel podaje informację o osiagniętych poziomach recyklingu za rok 2015

czytaj : zalacznik.


Chodel, dn. 31.03.2015r.

Informacja  o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2014.

Zgodnie z art. 3. ust.2 pkt.9 ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Chodel podaje informację o osiagniętych poziomach recyklingu za rok 2014.

czytaj : zalacznik


                                                HARMONOGRAM

                           ZBIÓRKI NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH  

                         NA TERENIE GMINY CHODEL W 2016 ROKU

 

Lp.

Miejscowość

Data zbiórki

 

1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

01.03

06.06

18.07

12.08

17.10

12.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

02.03

07.06

19.07

16.08

18.10

13.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

03.03

08.06

20.07

17.08

19.10

14.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

04.03

09.06

21.07

18.08

20.10

15.12

5.

Granice, Świdno

07.03

10.06

22.07

19.08

21.10

16.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

08.03

13.06

25.07

22.08

24.10

19.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

09.03

14.06

26.07

23.08

25.10

20.12

 

UWAGA! zbiórka w miesiącach marzec, październik, grudzień od godz.7.30

                  zbiórka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2016 R.

 

 

Dzień tygodnia

 

TERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

środa czwartek

 

27.01 28.01

 

24.02 25.02

 

23.03 24.03

 

27.04 28.04

 

24.05 25.05

 

29.06 30.06

 

27.07 28.07

 

24.08

25.08

 

28.09 29.09

 

26.10 27.10

 

23.11

24.12

 

21.12 22.12

 

Uwaga!: III i XII zbiórka nieczystości przed świętami;

 V zbiórka wtorek, środa z uwagi na przypadające w czwartek święto.

VIII, XI przedostatnia środa , czwartek miesiąca


Chodel, 17.07.2014r.

Informujemy, że Rada Gminy w Chodlu na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku dokonała zmian uchwał dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą następujących uchwał:

1.Uchwały Nr XXV/132/2012 Rady Gminy z dnia 11grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystośći i porządku na terenie Gminy Chodel" opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2012 r. pod poz. 4427

- uchwała zmieniająca czytaj  - zalacznik

2.Uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w 2012 roku pod poz. 4428.

- uchwała zmieniająca czytaj - zalacznik

3. Uchwały Nr XXV/134/2012 Rady Gminy z dnia 11grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2013 r. pod poz. 1709.

- uchwała zmieniająca czytaj - zalacznik

4. Uchwały Nr XXXI/164/2013  Rady Gminy  z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, oraz częściowo zamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2013 r. pod poz. 1710.

- uchwała zmieniająca czytaj- zalacznik

5. Uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w częśći nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w 2012 roku pod poz. 4432.

- uchwała zmieniająca czytaj- zalacznik

Informujemy również, że Rada Gminy utrzymała  na dotychczasowym poziomie stawki opłat za pobór wody z wodociągów  stanowiących własność Gminy Chodel, oraz za odprowadzanie ścieków .

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf  zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Chodel:

uchwala czytaj - zalacznik

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Chodel.

uchwala czytaj - zalacznik

 


 

Chodel, dn. 27.03.2014r.

Informacja  Wójta Gminy Chodel o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2013.


1. Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.  

a)  poziom dopuszczalny/wymagany  max 50 %

 b)  poziom osiągnięty  - 20 %


2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła odebranych z obszaru gminy.

a)  poziom dopuszczalny/wymagany     12 %

 b)  poziom osiągnięty  - 17,50 %

3.Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiurkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych.

a)  poziom dopuszczalny/wymagany     36 %

 b)  poziom osiągnięty  -     0 %

czytaj: zalacznik


Chodel, 23.01.2014r.

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2014 R.Dzień tygodnia


TERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI


XII

środa czwartek

29.01 30.01

26.02 27.02

26.03 27.03

23.04 24.04

28.05 29.05

25.06 26.06

30.07 31.07

27.08

28.08

24.09 25.09

29.10 30.10


26.11

27.11


17.12 18.12

HARMONOGRAM

ZBIÓRKI NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHODEL W 2014 ROKU


Lp.

Miejscowość

Data zbiórki


1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

03.03

09.06

21.07

18.08

13.10

08.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

04.03

10.06

22.07

19.08

14.10

09.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

05.03

11.06

23.07

20.08

15.10

10.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

06.03

12.06

24.07

21.08

16.10

11.12

5.

Granice, Świdno

10.03

16.06

25.07

25.08

20.10

12.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

11.03

17.06

28.07

26.08

21.10

15.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

12.03

18.06

29.07

29.08

22.10

16.12


UWAGA! zbiórka w miesiącach marzec, październik, grudzień od godz.7.30

                  zbiórka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00
Chodel, dn. 11.09.2013r.


OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Chodlu informuje, że w dniu 5 października 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chodlu ul. Piłsudskiego 13 ( Zakład Gospodarki Komunalnej) odbędzie się zbiórka elektrośmieci.

Prosimy o dostarczanie kompletnego zużytego i nieprzydatnego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonego punktu.


Chodel dnia 11.09.2013r.

Urząd Gminy w Chodlu informuje:

1. Osiagnięty przez Gminę Chodel w 2012 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujacycyh frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tyworzyw sztucznych i szkła - 0,7 %

2.Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych w 2012 roku ulegajacych biodegradacji kierowanych do składowania 62,43%.

INFORMACJA  o funkcjonowaniu PSZOK

Urząd Gminy w Chodlu informuje , że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych zlokalizowany jest na nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej    i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel.

Kontakt telefoniczny -   81 829 10 93

Punkt czynny jest w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00  do 15.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dostarczyć można:

1. odpady komunalne ulegające biodegradacji

2. odpady zielone

3. przeterminowane leki

4.chemikalia

5. zużyte baterie i akumulatory

6. zużyty kompletny sprzę elektryczny  i elektrotechniczny

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe

8. odpady budowlane i rozbiórkowe

9. zużyte opony

Chodel, dn. 11.07.2013r.

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych


Urząd Gminy w Chodlu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i wywóz odpadów komunalnych  w Gminie Chodel       z nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych lub zamieszkałych częściowo wyłoniono firmę oferującą wykonanie usługi za najniższą cenę i  jest nią:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o  w Poniatowej

                                 ul. Młodzieżowa 4.

                                       24- 320 Poniatowa

                                            tel. 81 820 48 06

Odpady komunalne odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Poniatowej z nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych przekazywane są do Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  ZZO w Kraśniku , 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3


Odbiór odpadów odbywał będzie się według  poniższego harmonogramu.


 


  GMINA CHODEL                                                                  dn.02.01.2013r.     
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHODEL!

Od dnia  1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa  nałożyła na Gminy nowe obowiązki związane z  podwyższeniem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ma to  na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z całej Gminy Chodel w większości zawożone były na składowisko zlokalizowane w Gminie  Bełżyce, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 3-5 % odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka  oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych( szkło, papier, plastik). Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,  a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. 

Już do dnia 16 lipca  2013r. Gmina jest obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych , następnie do 16 lipca  2020 Gmina obowiązana jest ograniczyć masę  przekazywanych odpadów  do 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko.

Nowelizacja zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku  Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady, prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania ich zgodnie z prawem.

Jakie zmiany czekają mieszkańców ?

1. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie Gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chodel.

2. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz Gminy Chodel tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłata kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłata podstawowa wynosi 8.00 zł miesięcznie od osoby a opłata obniżona wynosi 4.00 zł miesięcznie od osoby.

Opłatą obniżoną objęci będą właściciele nieruchomości , którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów odbywać się będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów.         

3. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie składał do Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomości . W przypadku niezłożenia deklaracji Gmina samodzielnie określi w drodze decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel

4. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).

5. W sytuacji kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej Gminy dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a zmniejszy ilość nielegalnych wysypisk odpadów.

W związku z tym, że nowy system w Gminie Chodel został  wprowadzony  od 1 stycznia 2013 r. mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na nowo ustalonych zasadach  tzn.: właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach lub workach na następujących zasadach:

a)    pojemnik (worek) do zbiórki papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.);

b)    pojemnik (worek) do zbiórki metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych;

c)    pojemnik (worek) do zbiórki szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone          z ogrodów i parków powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub być zbierane i dostarczane za odpłatnością do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 r.  

Harmonogram działań Gminy Chodel mających na celu wprowadzenie nowego systemu od dnia 1 stycznia 2013r.:

- od 1 stycznia 2012r. Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chodel. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani byli do  dnia 1stycznia 2013r. uzyskać wpis do rejestru,

- do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Chodel przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy , który jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

- do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Chodel przyjęła  szereg uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i terminach jej składania,

- styczeń 2013r. Gmina rozpocznie kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu zapoznanie mieszkańców z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał, oraz rozpocznie zbieranie deklaracji o odpadach od właścicieli nieruchomości,

- luty 2013 r. rozpoczęcie prac przez Gminę związanych z organizacją przetargu, opracowanie SIWZ,

- marzec 2013 r.  przeprowadzenie przez Gminę przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą,

- do 31 marca 2013 r. Gmina Chodel  zobowiązana jest złożyć sprawozdanie do  Marszałka Województwa Lubelskiego z wdrażania nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska : http://www.moc.gov.pl/komunalne

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą przekazywane Państwu na bieżąco na stronie internetowej Gminy Chodel pod adresem: http://www.chodel.gmina.pl

AKTY PRAWNE

1. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. z                    2011r.   Nr 152  poz. 897

2.  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity-  Dz. U.   z 2012r. poz. 391

3.  Ustawa o odpadach – Dz. U z 2010r. Nr 185 poz. 1243.

UCHWAŁY RADY GMINY CHODEL

1.  Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Chodel

pobierz http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4427

2.  Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pobierz  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4429 

3.  Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      – pobierz   http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4430

4.  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- pobierz  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4431

Deklaracja  o wysokości opłaty za gospopdarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik

Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe oraz częśćiowo zamieszkałe.

Załącznik  
5.  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- pobierz   http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4433

5.  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

pobierz  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4431

6.  Ustalenie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców   

  – pobierz.http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4432


W SPRAWIE ODPADÓW MOŻESZ UZYSKAĆ INFORMACJĘ

URZĄD GMINY CHODEL

      tel. 81 827 73 20

e-meil: sekretariat.chodel@eurzad.eu

 


Chodel, dn. 19 .02.2013r.


Chodel,dn. 22.02.2013r.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WNOSZENIA OPŁAT ZA ODPADY.

Opłaty za odbiór odpadów  komunalnych z gospodarstw można dokonywać:

  • u sołtysa wsi
  • w kasie Urzędu Gminy Chodel
  • na rachunek bankowy  w Banku Spółdzielczym w Chodlu
  • przelewem na rachunek bankowy nr : P.B.S w Opolu Lubelskim  o/Chodel                                                                                              95 8734 0008 0020 0491 2000 0010.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA ROK 2013.


ODBIÓR ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI CHODEL

ODBIÓR ODPADÓW Z POZOSTAŁYCH  MIEJSCOWOŚCI


więcej

Filtruj:

X