Informacja dla Komitetów Wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie III

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Chodel obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Chodel do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 6,

– Nr 2, w liczbie 5,

– Nr 3, w liczbie 6,

– Nr 4, w liczbie 5,

– Nr 5, w liczbie 8.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,   o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 12.40  w siedzibie Urzędu Gminy Chodel.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie III

Piotr Tadeusz Łaguna

UWAGA: Zgłoszenia można dokonywać elektronicznie na adres sekretariat.chodel@eurzad.eu, lub wrzucić wypełnione zgłoszenia do skrzynki ustawionej przed wejściem do Urzędu Gminy