Informacja dla Komitetów Wyborczych

Z uwagi na okres epidemii czas pracy Urzędu gminy został skrócony w dniu 10.04.2020r do godziny 11.00. Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10.04.2020r.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Obwodowych należy dokonywać do dnia 10.04.2020r. elektronicznie na adres. sekretariat.chodel@eurzad.eu.