Informacja dla rolników.

Chodel, dn. 17 lipca 2017r.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt gminy Chodel informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie  od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. złożyć faktury VAT  jako dowody zakupu oleju napędowego  wraz z odpowiednim wnioskiem do wójta gminy.Faktury zakupu oleju napędowego dotyczą okresu od 1 lutego 2017r do dnia 31 lipca 2017r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi: 86.00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 – 31 października 2017r.   Formularze wniosków dostępne w Urzędzie Gminy Chodel.

Wniosek_akcyza