Informacja o odbiorcy odpadów.

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że odbioru i wywozu odpadów komunalnych  w Gminie Chodel z nieruchomości  zamieszkałych  lub zamieszkałych częściowo jest    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o  w Poniatowej                                                       ul. Młodzieżowa 4.

                                       24- 320 Poniatowa

                                            tel. 81 820 48 06

Odpady komunalne odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Poniatowej z nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych przekazywane są do  ZZO w Bełżycach  , 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 35A