Informacja o wywieszeniu wykazu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Osinach

Wójt Gminy Chodel informuje,że w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu publicznego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Osinach nr 14.