Informacja w sprawie sieci światłowodowej

Szanowni Państwo, Na obszarze województwa lubelskiego w tym w Gminie Chodel rozpoczęto realizację trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2022 roku na terenie województwa lubelskiego wybudowana zostanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem większość gospodarstw domowych oraz jednostki oświatowe. Spółka FIBEE IV jest beneficjentem programu POPC (więcej informacji na temat programu POPC znajdą Państwo na stronie: https://fibee.pl) na obszarze naszej gminy. Inwestycja realizowana jest z dotacji Unii Europejskiej oraz ze środków własnych beneficjenta. Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze naszej gminy jest firma Nplay sp. z o.o. z siedzibąw Lublinie. W ramach programu POPC powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja, telefon). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty co oznacza, że swoje usługi będąmogli Państwu zaoferować najbardziej rozpoznawalni dostawcy usług telekomunikacyjnych. Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE będzie w całości finansowana z budżetu państwa i pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. Do budowy sieci, w tym podłączenia jednostek oświatowych, niezbędne jest udzielenie zgód przez właścicieli nieruchomości na poprowadzenie doziemnej i napowietrznej sieci światłowodowej przez działki prywatne. Mieszkańcy, którym takie zgody zostaną dostarczone, niezwłocznie po ich podpisaniu proszenisą o ich zwrot do przedstawiciela firmy Nplay: Tomasz Nowak, tel. 518-237-636 e-mail: tomasz.nowak@nplay.pl