Informacja Wójta Gminy Chodel.

Nasz znak :GG 6840.8.2018

Informacja  o wywieszeniu wykazu na wydzierżawienie części działki w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Chodel  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, na okres  6 tygodni  wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, placu o pow. 15 m 2 położonego w Chodlu przy ul. Rynek. ”