Jednostki organizacyjne Gminy

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres
1. Zakład Gospodarki Komunalnej    
i Mieszkaniowej w Chodlu
ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 10 93, e-mail: zgkim.chodel@wp.pl
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel,
tel. 81 827 73 25, e-mail: poczta@gopschodel.pl
3. Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu ul. Rynek 45, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 10 91, e-mail: bibliotekachodel@o2.pl
4. Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Chodlu   
ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel,
tel.  81 829 10 24, e-mail: sekretariat@chodel.eu
5. Szkoła Podstawowa w Granicach Granice 77, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 42 95, e-mail: spgranice@wp.pl
6. Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim Ratoszyn Drugi 192, 24-350 Chodel,
tel. 81 829 30 13, e-mail: szkola@ratoszyn.eu