Kompleksowy remont i doposażenie GOK w Chodlu

 

 

W dniu 20 lipca 2017r., pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego   a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chodlu, podpisana została Umowa  nr 03518/17/FPK/NCK, dotycząca dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury, realizacji inwestycji pn. Stworzenie warunków umożliwiających dalsze funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury z terenu Gminy Chodel.

Wartość dotacji przyznanej gminie wynosi 114.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynieść ma 221.000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji złożony został w Ministerstwie Kultury w listopadzie 2016r. O pieniądze ministerialne ubiegało się łącznie 588 jednostek, dofinansowanie otrzymało 79 jednostek, w tym jednostka podległa Gminie Chodel.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, w tym:

  • wymianę dachu,
  • ocieplenie murów zewnętrznych i stropu,
  • wykonanie tynków zewnętrznych,
  • wykonanie odwodnienia południowej strony budynku,
  • modernizację instalacji elektrycznej i c.o.,
  • wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
  • modernizację wewnętrzną pomieszczeń.

Zmodernizowany budynek wyposażony zostanie w nowe meble, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, sprzęt komputerowy i multimedialny.Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na 31 październik 2017r.