Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu przystąpił do realizacji projektu pn.: „Edukacja kulturalna w gminie wiejskiej Chodel”. Projekt jest współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.
W ramach projektu mieszkańcy Gminy Chodel mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach artystyczno – kulturalnych_ otwórz załącznik _ GOK w Chodlu, Edukacja kulturalna