Ogłoszenie o konsultacjach

Chodel, dn. 21.09.2020r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowym

Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Chodel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.