Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.