Podatki i opłaty-uchwały

Chodel, dnia 15.12.2021 r.

Uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel obowiązujące na 2022 rok

 1. Uchwała Nr XXXVIII/185/2021 Rady Gminy Chodel z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok – załącznik: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/5063/
 2.  
 3. Uchwała Nr XXXVIII/186/2021 Rady Gminy Chodel z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2022 – załącznik: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/5064/
 • Uchwała Nr XXXVIII/187/2021 Rady Gminy Chodel z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel na 2022 rok – załącznik: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/5065/

__________________________________________________________________________________

Chodel, dnia 09.12.2020 r.

Uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel obowiązujące na 2021 rok

 1. UCHWAŁA NR XXVII/129/2020  RADY GMINY CHODEL  z dnia 3 grudnia 2020 r.      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok- złącznik http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/6288/

 2. UCHWAŁA NR XXVII/130/2020  RADY GMINY CHODEL z dnia 3 grudnia 2020 r.       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2021-załącznik http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/6289/

 3. UCHWAŁA NR XXVII/131/2020 RADY GMINY CHODEL z dnia 3 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel na 2021 rok- załącznik http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/6374/
 4. UCHWAŁA NR XXVII/132/2020 RADY GMINY CHODEL z dnia 3 grudnia 2020 r.       w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Chodel-załącznik http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/6290/

 5. UCHWAŁA NR XXVII/133/2020  RADY GMINY CHODEL  z dnia 3 grudnia 2020 r.     w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie gminy Chodel -załącznik http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/6291/

  DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE od  01.07.2019r

   

  pobierz: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

   


Chodel,15.11.2019

Uchwały  podatkowe Rady Gminy obowiązujące na 2020 rok.

1.Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Chodel z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel  na  2020 rok. – załącznik:Uchwała_Nr76_7.11.2019

2.Uchwała  Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Chodel z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2020.- załącznik :Uchwała_Nr75_7.11.2019

3.Uchwała Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Chodel z dnia 07 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020r.- załącznik:Uchwała_Nr74 _7.11.2019

Uchwała -zwolnienia od podatku

4.Uchwała Nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. załącznik:Uchwała_Nr124_15.11.2016


Chodel, dn. 15.01.2019r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Chodel, w związku z realizacją zadań związanych z naliczanie podatków i opłat lokalnych _  czytaj załącznik Klauzula szczególowa podatki i opłaty lokalne

Uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel obowiązujące na 2019r.

 •  1. Uchwała Nr LXII/255/2018 Rady Gminy Chodel z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.- załącznik : Uchwała_Nr255_29.10.2018
 • 2.Uchwała  Nr LXII/256/2018 Rady Gminy Chodel z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2019.- załącznik : Uchwała_Nr256_29.10.2018
 • 3.Uchwała Nr LXII /257/2018 Rady Gminy Chodel z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel  na rok 2019. – załącznik: Uchwała_Nr 257_29.10.2018

Chodel, dn. 30.11.2017r

Uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel obowiązujące na rok 2018.

Pobierz:

•  Uchwała Nr XLVII/193/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.Uchwała_Nr193_15.11.2017

Uchwała  Nr XLVII/194/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2018. Uchwała_Nr194_15.11.2017

Uchwała Nr XLVII/195/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel  na rok 2018. Uchwala_Nr195_15.11.2017

Uchwała Nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. Uchwała_Nr124_15.11.2016


Do pobrania : uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel  obowiązujące w 2017 roku.

Uchwała_Nr124_15.11.2016  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwala_Nr125_15.11.2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017

Uchwala_Nr126_15.11.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.

Uchwała_Nr127_15.11.2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017.


 

DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 30.06.2019r.

DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości – pobierz    ∗ DN-1

IN-1   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pobierz