Podatki i opłaty-uchwały

Chodel, dn. 30.11.2017r.

Uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel obowiązujące na rok 2018.

Pobierz:

•  Uchwała Nr XLVII/193/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.Uchwała_Nr193_15.11.2017

Uchwała  Nr XLVII/194/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2018. Uchwała_Nr194_15.11.2017

Uchwała Nr XLVII/195/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel  na rok 2018. Uchwala_Nr195_15.11.2017

Uchwała Nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. Uchwała_Nr124_15.11.2016


Do pobrania : uchwały podatkowe Rady Gminy Chodel  obowiązujące w 2017 roku.

Uchwała_Nr124_15.11.2016  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwala_Nr125_15.11.2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017

Uchwala_Nr126_15.11.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.

Uchwała_Nr127_15.11.2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017.


Obowiązujące Deklaracje Podatkowe.

DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości – pobierz    ∗ DN-1

IN-1   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pobierz