Program „Czyste Powietrze”

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Urząd Gminy Chodel informuje, iż od dnia 19 września 2018r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów)

docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

modernizację lub montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii,

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dokumenty dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – zakładka Czyste Powietrze /www.wfos.lublin.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Chodel /www.chodel.gmina.pl/.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej                            za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej, która dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, telefon  nr 81 532-17-64.