Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2017.

Chodel, dn.21.04.2017r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2017.

Uchwala_Nr130_23.11.2016