Program „Senior+”

Chodel, dn. 19.01.2018

 

  1. Wójt Gminy Chodel serdecznie zaprasza mieszkańców w wieku 60+ do udziału w zajęciach   i usługach oferowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu.Zajęcia i usługi w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Chodel oraz środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020., więcej otwórz i przeczytaj załącznik  Informacja Dzienny Dom Senior Plus w Chodlu
  2. 1. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Chodel z dnia 12 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. otwórz i przeczytaj załącznik Zarządzenie

2.Regulamin  rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+ ” otwórz i przeczytaj załącznik  Regulamin rekrutacji uczestnikow

3.Kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz załącznik do wypełnienia  Kwestionariusz zgłoszeniowy

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia – pobierz załącznik do wypełnienia Zaświadczenie lekarskie