Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Chodel, dn.21.04.2017r.

Program współpracy Gminy Chodel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2017 rok.

Uchwala_Nr138_29.12.2016