Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Chodel. dn. 29.09.2017r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt-  „Program współpracy Gminy Chodel  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.  Program współpracy .

Formularz do konsultacji projektu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów.  Formularz do konsultacji

 

Chodel, dn.21.04.2017r.

Program współpracy Gminy Chodel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2017 rok.

Uchwala_Nr138_29.12.2016