Rada Gminy

RADA GMINY CHODEL

l.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Rzedzicka Irena Przewodnicząca Rady Gminy
2 Rybak Beata Iwona Wiceprzewodnicząca Rady Gminy-Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
3 Dzięsław Marek Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4 Boryca Zofia Radna
 5.  Dudziak Mariusz Krzysztof Radny
 6.  Głusiec Anna Radna
7. Józefczak Adam Radny- Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska
 8.  Kazimierczak Krzysztof Janusz Radny
 9.  Kurczak Sylwester Radny
10. Majchrzak Katarzyna Elżbieta Radna- Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
11. Majewski Leonard Radny
12. Michalak Elżbieta Radna
13. Janczura Edward Radny
14. Stępniak Bogdan Józef Radny-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
15. Szornak Marek Radny