Sesja Rady Gminy Chodel.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się  LIV Sesja Rady Gminy Chodel .Głównym tematem porządku obrad będzie  sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2017r i udzielenie Wójtowi Gminy z tego tytułu absolutorium.  Porządek_ Sesja RG_25.04.2018