Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dostępna od 16 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Chodel, pokój nr 2. W celu usprawnienia obsługi proponujemy umawianie się pod nr tel.: 81 8277323, 81 8277324 oraz w miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze pobranie i uzupełnienie wniosku o nadanie numeru PESEL (link zamieszczony poniżej) tylko o dane, które można udokumentować. Dodatkowe informacje (w różnych wersjach językowych) znajdują się w załączonych linkach.

wniosek o PESEL dla UKR_zm v.04 (1)_popr26032022

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel–usluga-dla-cudzoziemcow-ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel–usluga-dla-cudzoziemcow-en

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua