Urząd Gminy

Budynek Urzędu Gminy Chodel.

KONTAKT/ WŁADZE

TELEFON

(Sekretariat)

 (81)  827 73 10
FAX  (81)  827 72 11
e-mail sekretariat.chodel@eurzad.eu
WÓJT GMINY Jan Wincenty Majewski tel. (81) 8277312

Przyjęcia interesantów:

każdy wtorek 10.00-16.00

SEKRETARZ GMINY Roman Stępniak  tel. (81) 827 73 13

e-mail : rstepniak.chodel@eurzad.eu

SKARBNIK GMINY Sławomir Roman Czuryło tel. (81) 827 73 15