Wodociąg Trzciniec_chlorowanie wody.

INFORMACJA

Zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu Lub. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu informuje, że w miejscowościach: Trzciniec, Osiny, Huta Borowska, Borów, Borów Kol,Maj. Borowski, Siewalka, Lipiny, Książ, Lipiny, Adelina, Malinowszczyzna prowadzona jest  dezynfekcja wody (chlorowanie)  

                                       OD DNIA 18 LUTEGO 2019r.    DO ODWOŁANIA