Wybory Prezydenta RP 28.06.2020r.

WAŻNE: Informacja o wprowadzeniu dyżuru w dniu 12 czerwca 2020 r w Urzędzie Gminy Chodel.

Ustawa Kodeks Wyborczy

Chodel,30.06.2020r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

WAŻNE – Informacja o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2020 r. pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chodel_ czytaj więcej

Prezentacja dla Komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego III w Lublinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Chodel z dnia 12 czerwca 2020r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach 28.06.2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 prowadzony będzie dyżur wyborczy w celu umożliwienia pełnomocnikom komitetów wyborczych dokonania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Urząd Gminy informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w Urzędzie Gminy Chodel , ul. Partyzantów 24 , pok. nr 5. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać dzwoniąc na nr tel. [81] 827 73 10 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.00 do 15.00 z lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat.chodel@eurzad.eu, rstepniak.chodel@eurzad.eu. Ponadto informujemy ,że w opublikowanej poniżej uchwale Nr 161/2020 PKW znajdują się załączniki zgłoszeń kandydatów do komisji dla Komitetów Wyborczych.

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.(https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38491) – druki zgłoszeń kandydatów do komisji dla Komitetów wyborczych

  • druk zgłoszenia indywidualnej osoby na członka komisji wyborczej

Kalendarz wyborczy_terminy czynności wyborczych