XXXIII Sesja Rady Gminy Chodel_29.06.2021r.

Informujemy o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Chodel na dzień 29 .06.2021 r. której tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi_ czytaj więcej