Zaproszenie na XVIII Bieg Sobiborski.

Chodel, dn. 25.07.2017r.

R E G U L A M I N
XVIII BIEGU SOBIBORSKIEGO
Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
na trasie 12,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA
08 października 2017 r.
1. CEL:
– pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady
– upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży,
– promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
– propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
– popularyzacja biegania wśród mieszkańców
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym
– kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe,
– integracja środowiskowa,
– promocja miasta i regionu
2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4
tel./fax 082/ 5722 – 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com
3. TERMIN I MIEJSCE: 08 października 2017 r.
BIEG GŁÓWNY – Sobibór – Włodawa start godz. 12.00 w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady – wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) o godz. 10.00 i 11.00
BIEGI SZKOLNE – godz. 11.00 – 12.30 wokół Czworoboku przy ul. Rynek               czytaj więcej  XVIII Bieg Sobiborski – regulamin