Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych

Nowa Deklaracja na odpady komunalne obowiązująca od 1 .05.2019r. na  do pobrania _Deklaracja_odpady komunalne

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chodel od 1 maja 2019 roku.

Ilość osób

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób

Opłata miesięczna

7,00 zł
14,00 zł
21,00 zł
28,00 zł
35,00 zł
42,00 zł
49,00 zł
56,00 zł
63,00 zł
70,00 zł

Opłata kwartalna

21,00 zł
42,00 zł
63,00 zł
84,00 zł
105,00 zł
126,00 zł
147,00
168,00 zł
189,00 zł
210,00 zł

1.Uchwała Rady Gminy Chodel z dnia11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chodel_ Uchwała_Nr11_11.12.2018

  1. 2. Uchwała Rady Gminy Chodel z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty_Uchwała-Nr28_27.03.2019
  2. 3.Uchwała Rady Gminy Chodel z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej_Uchwała_Nr29_27.03.2019