Zmiany funkcjonowania UG Chodel

OGŁOSZENIE Wójta Gminy   Chodel

 z dnia 14 października 2020 roku.

w sprawie  wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Chodlu  w związku z  epidemią  wirusa SARS-Cov-2.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2020 r. poz.713,  w związku z § 24 ust.1 i  5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U  z 2020r poz. 1758 ) informuję że:

 1.  Od dnia 14 października 2020 roku wprowadzam  czasowe ograniczenia       w zakresie  bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Chodel.

 2. Obsługa interesantów odbywać się będzie:

  1. zdalnie za pomocą środków  komunikacji elektronicznej e-puap  :   nr skrytki pocztowej-   2g9fnhd18c, 

oraz  poprzez skrzynkę poczty elektronicznej Urzędu Gminy :

 sekretariat.chodel @eurzad. eu ,

  • poprzez złożenie dokumentów do wystawionej urny, w korytarzu  w wejściu do budynku Urzędu Gminy, które będą podlegały 24 godzinnej kwarantannie,
  • z  pracownikiem  merytorycznym urzędu po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z tą osobą.
  • poprzez telefoniczny kontakt na numery telefonów:

sekretariat  nr [81] 827 73 10

– sekretariat fax [81] 827 73 11

– Urząd Stanu Cywilnego [81] 827 73 23   i 24

– inwestycje       [81] 827 73 21    i 22

– podatki             [81] 827 73 18

– obsługa szkół  [81]  827 73 16

– odpady komunalne  [81] 827 73 17

 3.  W zakresie wykonywanych zadań publicznych przez Gminę (Urząd Stanu Cywilnego, Dział Budownictwa)   obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  i reżimu sanitarnego, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się  z pracownikiem USC lub budownictwa.