Zużyte maseczki i rękawiczki- Zasady postępowania

KOMUNIKAT

w sprawie zasad postępowania ze zużytymi rękawiczkami i maseczkami ochronnymi

Szanowni Państwo,

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem wiąże się m.in. z koniecznością używania w życiu codziennym środków ochrony osobistej w postaci  maseczek i rękawiczek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim zwraca szczególną uwagę na rosnący problem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (ulice, chodniki) przez zużyte środki ochrony osobistej.

Pamiętajmy, że wykorzystane maseczki i rękawiczki pozostawione w miejscach publicznych stanowią potencjalne zagrożenie. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa zużyte materiały higieniczne powinno się wyrzucać do worków/pojemników na odpady zmieszane.

Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii, w związku z tym wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.