Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Województwo Lubelskie prowadzi obecnie nabór przedsiębiorców na wyjazd związany z promocją MŚP z WL do Chin (Prowincja Henan) w terminie 19-24.11.2023 r. w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”.

Informacje o naborze dostępne są pod linkiem: nabór na wyjazd do Chin