Dom Seniora w Chodlu

Chodel, dnia 19.01.2018r.

Zarządzenie Wójta Gminy Chodel z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu w ramach Programu Wieloletniego 'Senior+” na lata 2015-2020. czytaj Zarządzenie

 


Dzienny Dom  „Senior +”  w Gminie Chodel.

28 kwietnia 2017r.,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” edycja 2017r.

Wśród ofert wybranych do dofinansowania znalazła się oferta zgłoszona przez Gminę Chodel.

W dniu 06 lipca 2017r., pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem a Wójtem Gminy Chodel Janem Majewskim, zawarta została Umowa nr 542, w sprawie dofinansowania zadania zakładającego utworzenie w Gminie Chodel Dziennego Domu „Senior+”.

Wartość dotacji przyznanej gminie wynosi 297.987,35 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 471.569,57 zł.

Pozyskana dotacja umożliwi Gminie Chodel realizację kompleksowego remontu         i adaptację budynku dawnego internatu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego    w Chodlu, na Dzienny Dom „Senior+”. W ramach inwestycji przewidziano ponadto odpowiednie wyposażenie obiektu, zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017. Ogół robót związanych z realizacją inwestycji planuje się zakończyć do 31 grudnia 2017r.

Odnowiony i wyposażony budynek służyć ma seniorom z terenu całej Gminy Chodel.

Tak wygląda budynek internatu .Stan na dzień 28.08.2017r.