DYŻURY W ZGKiM CHODEL

O G Ł O S Z E N I E !!!
URZĄD GMINY W CHODLU


Z A W I A D A M I A, ŻE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHODLU PEŁNI DYŻUR

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMER:

669 291 093