Dzienny Dom Senior+ W Chodlu funkcjonuje w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2021 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Lubelskiego. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo Seniorów będących mieszkańcami Gminy Chodel. W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym, m.in.: – socjalne – m.in. zapewnienie ciepłego posiłku – edukacyjne, – kulturalno – oświatowe, – aktywności ruchowej / kinezyterapii, – sportowo – rekreacyjne, – aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej, – terapii zajęciowej. Seniorzy w miłym towarzystwie, otoczeni życzliwością personelu, profesjonalnym wsparciem instruktorów, fizjoterapeuty mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zadbać o kondycję psychiczną i fizyczną, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach międzypokoleniowych, działaniach samopomocowych i na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior + zapraszamy do składnia dokumentów u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w godzinach pracy instytucji. Zapisy odbywają się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu Senior + można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu.