Informacja dla osób składających wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Ze względu na trwający stan epidemii w Polsce, wzywa się  wszystkie osoby, które w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyły w tutejszym urzędzie wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i nie wskazały numeru rachunku bankowego o uzupełnienie danych  składając oświadczenie  którego druk  publikujemy poniżej: