Informacja dla rolników

 

Informacja dla rolników dotycząca szkód powstałych w uprawach rolnych na wskutek przymrozków i innych zjawisk atmosferycznych w okresie wiosennym  2019r. _czytaj _Informacja dla rolników