Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Poniatowa w sprawie wprowadzenia dodatkowego harmonogramu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych w Gminie Chodel.


Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że z dniem 01-07-2020 wprowadzony został dodatkowy harmonogram odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych ( dla których GPGK Poniatowa świadczy usługę odbioru odpadów na podstawie odrębnych umów) na terenie Gminy Chodel. Odpady będą zbierane w następujących terminach:

 • 10-07-2020
 • 07-08-2020
 • 04-09-2020
 • 02-10-2020
 • 13-12-2020
  Każdy dodatkowy wywóz odpadów z działalności gospodarczej poza harmonogramem nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy przedsiębiorcami a GPGK-Poniatowa ( tel. 500 066 272).
  Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp.
  Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!
  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.