Informacja GPGK Poniatowa w sprawie harmonogramu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych.

Informacja GPGK Poniatowa w sprawie harmonogramu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych ( dla których GPGK Poniatowa świadczy usługę odbioru odpadów na podstawie odrębnych umów)  na terenie Gminy Chodel. Odpady będą zbierane w następujących terminach:

 • 07-01-2020
 • 04-02-2020
 • 04-03-2020
 • 01-04-2020
 • 06-05-2020
 • 10-06-2020
 • 09-07-2020
 • 05-08-2020
 • 02-09-2020
 • 07-10-2020
 • 04-11-2020
 • 02-12-2020

Każdy dodatkowy wywóz odpadów z działalności gospodarczej poza harmonogramem nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy przedsiębiorcami a GPGK-Poniatowa ( tel. 500 066 272).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.