Informacja LGD Owocowy Szlak

Chodel, dn. 18.05.2017r.

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania różnego rodzaju wsparcia w tym między innymi finansowego, szkoleniowego, stażowego i doradczego. Pomoc oferujemy w ramach następujących działań:

  1. wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”
  2. projekt „Wyzwalamy potencjał NEET”
  3. projekt „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Spotkania odbędą się we wszystkich gminach powiatu opolskiego zgodnie z załączonym harmonogramem. Zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciach i prosimy o przekazanie informacji swoim znajomym, sąsiadom, współpracownikom lub innym osobom, które mogą być zainteresowane skorzystaniem z oferty i wsparcia.

Harmonogram