Informacja o rozpoczęciu VI naboru wniosków w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”