Informacja o utworzeniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

Urząd Gminy w Chodlu informuje o utworzeniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w godz.: 7.00-15.00 pod numerem:  (81) 827 73 00

Transport do punktu szczepień dotyczy:

  1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Aby skorzystać z transportu należy w pierwszej kolejności ustalić termin szczepienia w punkcie szczepień.

Punk szczepień oraz zapisów na szczepienie:

Niepubliczny ZOZ MEDICAL

Partyzantów 26, 24-350 Chodel

(81) 829 10 09