Informacja ZGKiM w Chodlu

OGŁOSZENIE

W związku z bardzo dużym poborem wody i przegrzewaniem się urządzeń pompujących_czytaj Komunikat