Instrukcja zgłaszania szkód powstałych na drogach gminnych.

Przedstawiamy tryb postępowania w przypadku powstania szkód na drogach , chodnikach, placach gminnych